meta: kali, linux, system, hacking, regulamin

Regulamin

  1. Wszelkie artykuły umieszczone na stronie są udostępniane nieodpłatnie dlatego zakazuje się wykorzystywania ich odpłatnie.
  2. Zakazuje się umieszczenie artykułów na własnej stronie lub też w innych miejscach bez zgody autora. Jeżeli chcesz skopiować jakąś treść, poinformuj mnie o tym oraz zachowaj wiarygodność autorstwa artykułu. Zastrzegam sobie prawa autorskie.
  3. Wszystko umieszczone na stronie jest tworzone przez człowieka, który też może się pomylić.
  4. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez treść artykułów, jak i również poprzez nieodpowiednie wykorzystanie ich.
  5. Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu.
  6. Wszelkie przejawy agresji, rasizmu, itd. są zakazane, dlatego jeżeli Ci się nie podoba napisz o co Ci chodzi w kulturalny sposób lub opuść stronę.
  7. Każdy użytkownik ma obowiązek przeczytania, zaakceptowania jak również stosowania się do przedstawionego regulaminu.

meta: kali, linux, system, hacking, regulamin