<- Poprzedni rodział -- Następny rozdział ->

Rozdział 10: Tworzenie, usuwanie plików i katalogów

Niezależnie od tego w jaki sposób korzystamy z komputera czasami musimy stworzyć, usunąć plik lub katalog. Jeżeli korzystamy ze środowiska graficznego możemy wykonywać wszystkie wymienione czynności przy użyciu myszki. W naszym przypadku będziemy częściej korzystać z konsoli, dlatego musisz nauczyć się odpowiednich poleceń. Bez dalszego wstępu poznajmy sposoby tworzenia plików oraz katalogów bez wykorzystania myszki.

Rozszerzenia plików

Rozpocznijmy tę część od wyjaśnienia pojęcia rozszerzenie pliku. Czym to tak naprawdę jest?

Rozszerzeniem pliku nazywamy, oddzieloną kropką nazwę. Przykładowo plik obrazek.jpg będzie rozpoznawalny przez system jako plik z rozszerzeniem .jpg, w tym wypadku jako obraz, ale czy plik zawierający tekst musi mieć jakieś rozszerzenie? Otóż nie. W Linuksie pliki tekstowe, skrypty powłoki itd nie muszą mieć rozszerzenia, wystarczy że są.

Polecenie touch

Poznajmy nasze pierwsze polecenie dzięki któremu stworzymy puste pliki. Do wyżej wymienionego zadania posłuży nam polecenie touch. Przy jego pomocy nie można edytować i zmieniać czegokolwiek w pliku. Aby sprawdzić zawartość należy użyć edytora tekstu. O edytorze tekstu pisałem w artykule edycja oraz wyświetlanie zawartości plików , dlatego zajrzyj tam jeżeli nie wiesz jakiego użyć. Spójrzmy na poniższy przykład:

kali@kali:~$ touch plik kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$ nano plik Wpisujemy dwa wyrazy „jestem tekstem” lub inne według uznania ctrl+o - zapisujemy ctrl+x - zamykamy kali@kali:~$ head plik jestem tekstem kali@kali:~$ touch plik kali@kali:~$ head plik jestem tekstem kali@kali:~$

Na samym początku stworzyliśmy plik o nazwie plik.

W kolejnym kroku edytowaliśmy go, potwierdzając, że jest pusty i wpisaliśmy w nim dwa wyrazy. Następnie zamknęliśmy edytor.

Teraz korzystając z wcześniej poznanego polecenia head wypisujemy zawartość pliku.

Wpisujemy ponownie polecenie tworzące puste pliki z tą samą nazwą i korzystamy z polecenia head.

Zawartość pliku nie uległa zmianie. Skorzystanie z polecenia touch nie zmienia zawartości już istniejącego pliku. Kiedy napotka plik, nic z nim nie robi. Stąd też wniosek polecenie touch służy jedynie do tworzenia pustych plików, ale nie nadpisuje już istniejących.

Opcje polecenia touch

Poniżej umieszczam listę opcji:

-a – nie zmienia daty ani czasu modyfikacji, tak jakby nic z plikiem nie robiono;

-f – ignoruje zachowanie kompatybilności z dystrybucją BSD;

-m [czas] – zmiana czasu modyfikacji;

-r [plik] – użycie czasu modyfikacji z innego pliku;

-t [dokładna data] – bardzo rozbudowana opcja pozwala na dokładne ustalenie daty, godziny a nawet sekundy modyfikacji pliku;

Polecenie remove

Stworzyć plik już potrafimy, teraz nadeszła pora nauczyć się je usuwać. Polecenie, służące do tego nosi nazwę rm. Powstało od angielskiego słowa remove, które oznacza usuń w języku polskim. Spójrzmy na poniższy przykład.

kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$ touch "plik do usuniecia" kali@kali:~$ ls -l "plik do usuniecia" -rw-r--r-- 1 kali kali 0 Sep 29 16:27 'plik do usuniecia' kali@kali:~$ rm "plik do usuniecia" kali@kali:~$ ls -l "plik do usuniecia" ls: cannot access 'plik do usuniecia': No such file or directory kali@kali:~$

Jak widać plik został usunięty.

Opcje polecenia remove

Oczywiście na tym nie kończy się rola polecenia rm. Ma ono jeszcze kilka opcji które przedstawiam poniżej:

-f – wymusza usuniecie pliku;

-i - w przypadku kilku plików pyta o każdy czy usunąć;

-r – usuwa wszystkie pliki które znajdują się w katalogu wraz z katalogiem;

-v – nazwa każdego pliku który usuwamy będzie wyświetlona;

Usuwanie kilku plików

Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że chcielibyśmy usunąć kilka plików w tym samym czasie. Uciążliwe byłoby wpisywanie za każdym razem polecenia i nazwy pliku. W interfejsie graficznym wystarczy zaznaczyć niechciane pliki i foldery, a następnie je usunąć. W przypadku konsoli należy skorzystać z polecenia rm oraz symbolu globalnego.

Czym są symbole globalne? Otóż to nic innego jak gwiazdka (*) oraz znak zapytania (?).

Symbol globalny gwiazdka (*)

Używając gwiazdki zastąpimy dowolny znak, lub też ciąg znaków.

Aby to lepiej zrozumieć spójrzmy na poniższy przykład:

kali@kali:~$ touch bardzo_dlugi_tekst kali@kali:~$ ls bardzo_dlugi_tekst 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos Desktop Documents Music plik Templates kali@kali:~$ rm bardzo* kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$

Jak można zauważyć w powyższym przykładzie część nazwy naszego pliku nie została napisana. Po pierwszym członie wyrazu napisałem gwiazdkę która spowodowała usunięcie wszystkich plików rozpoczynających się od słowa bardzo. W naszym przypadku jednego pliku. Gdyby było ich więcej usunęlibyśmy wszystkie których nazwa rozpoczynałaby się od słowa bardzo.

Symbol globalny znak zapytania (?)

Jeżeli chodzi o znak zapytania zastępowana jest tylko jedna litera nazwy. Zobaczmy to na przykładzie.

kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$ touch kali kali@kali:~$ ls Desktop Documents kali Pictures Public Videos 'dla testu' Downloads Music plik Templates kali@kali:~$ rm ?ali kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$

Zastąpiliśmy jedną literę w wyrazie kali symbolem znaku zapytania co spowodowało, że plik został usunięty.

A gdzie tu usuwanie kilku plików?

Powyższe przykłady niezupełnie wyjaśniają sposób usuwania kilku plików naraz. Usuwanie większej ilości plików polega na znalezieniu wspólnego elementu w ich nazwie. Aby to wyjaśnić posłużę się poniższym przykładem:

kali@kali:~$ touch plik_nois wzor_nois kartka_nois kali@kali:~$ ls Desktop Downloads Pictures Public wzor_nois 'dla testu' kartka_nois plik Templates Documents Music plik_nois Videos kali@kali:~$ rm *_nois kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$

Podsumowując przykład:

+ Stworzyliśmy trzy pliki.

+ Ich wspólnym elementem było rozszerzenie _nois które posłużyło do usunięcia ich w tym samym czasie.

+ Gwiazdka zastąpiła całą nazwę, co spowodowało że wszystkie pliki które posiadały rozszerzenie _nois zostały usunięte.

Polecenie mkdir

Tworzyć i usuwać pliki już potrafimy, ale co z katalogami? Przy pomocy poznanych wcześniej poleceń takiej opcji nie ma. Zostało stworzone do tego zadania inne które nosi nazwę mkdir. Przejdźmy od razu do przykładu:

kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$ mkdir folder kali@kali:~$ ls Desktop Documents folder Pictures Public Videos 'dla testu' Downloads Music plik Templates kali@kali:~$ ^C kali@kali:~$

Polecenie rmdir

Jak ilustruje wcześniejszy przykład stworzyliśmy pusty katalog. Spróbujmy go teraz usunąć przy pomocy rmdir.

kali@kali:~$ ls Desktop Documents folder Pictures Public Videos 'dla testu' Downloads Music plik Templates kali@kali:~$ rmdir folder kali@kali:~$ ls Desktop Documents Music plik Templates 'dla testu' Downloads Pictures Public Videos kali@kali:~$

Opis w tym wypadku wydaje mi się zbędny.

Podsumowanie

Chyba nikomu nie muszę udowadniać, że często będziemy tworzyć i usuwać różnego rodzaju pliki czy też foldery. Po zapoznaniu się z powyższym artykułem powinieneś być w stanie swobodnie wykonywać omówione czynności przy pomocy konsoli.

<- Poprzedni rodział -- Następny rozdział ->

Strona stosuje pliki cookies w celu profilowania, oraz analizuje statystykę ruchu. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności i wyrażenie zgody na podejmowane działania. W przypadku braku zgody i pozostaniu na niej strona może nie działać właściwie.

Akceptuję warunki zawarte w Polityce Prywatności

Nie akceptuję warunków i chcę opuścić stronę