<- Poprzedni rodział -- Następny rozdział ->

Rozdział 3: Zmiana adresu MAC z wykorzystaniem programu ChangeMyMac

Oprogramowanie, które chcę wam zaprezentować jest mojego autorstwa. Realizuje cel szybkiej zmiany adresu mac. Większość podstaw przedstawiłem w poprzednim rozdziale dlatego nie będę wyjaśniał czym jest adres mac i po co go zmieniać. Jeżeli nie zapoznałeś się z poprzednim rozdziałem polecam zrobić to w tej chwili.

3.1. Instalacja ChangeMyMac

Mój program znajduje się na platformie github pod adresem https://github.com/noishacking/ChangeMyMac.git. Aby zainstalować cokolwiek z platformy github należy skorzystać z oprogramowania git, które jest zainstalowane w systemie Kali Linux. Jeżeli jednak nie masz tego programu, możesz je zainstalować przy pomocy polecenia sudo apt-get install git. Oczywiście sposób instalacji uzależniony jest od dystrybucji z której korzystamy. Prezentowane polecenie powinno zadziałać na systemach opartych o system Debian.

Lubię mieć porządek na komputerze dlatego nim przejdziemy do instalacji przejdźmy do katalogu /opt, jak poniżej:

cd /opt

Czym jest to polecenie i jak działa opisywałem w rozdziale 8 kursu Kali Linux.

Następnie przystąpmy do instalacji:

sudo git clone https://github.com/noishacking/ChangeMyMac.git

Po wykonaniu polecenia w folderze w którym znajdowaliśmy się stworzony zostanie folder z potrzebnymi plikami. Przechodzimy do folderu ChangeMyMac. Plik uruchamiający nosi nazwę change_my_mac.py. Jest napisany w języku Python wersja 3.

3.2. Sposoby uruchomienia ChangeMyMac

W związku z tym, że program został napisany w języku Python wersja 3 do uruchomienia będziemy potrzebowali tak zwanego interpretera, czyli programu który zamieni kod języka Python na język zrozumiały dla komputera. Taki interpreter standardowo zainstalowany jest w Kali Linux jak i w większości nowych dystrybucji Linuksowych, a nosi nazwę python3.

3.2.1. Pierwszy sposób uruchomienia ChangeMyMac

Pierwszym sposobem uruchomienia programu jest wpisanie w konsoli polecenia:

python3 change_my_mac.py

Oczywiście aby polecenie zadziałało musimy być w katalogu gdzie zainstalowaliśmy nasz program. Jeżeli ściągnąłeś oprogramowanie do katalogu opt tak jak proponowałem, wystarczy wpisać polecenie cd /opt/ChangeMyMac/, następnie użyć powyższego polecenia lub będąc w obecnym katalogu wpisać python3 /opt/ChangeMyMac/change_my_mac.py. Natomiast aby dowiedzieć się w jakim katalogu obecnie się znajdujemy możemy skorzystać z polecenia pwd.

Niezależnie od sposobu z jakiego skorzystałeś aby uruchomić program, powinno pojawić się menu z możliwościami jak poniżej:

############################################################################### site: noishacking.pl github: https://github.com/noishacking ver: 1.0 created by: Darki date: 27.06.2021 ############################################################################### Wybierz swój język / Choose your language: 1) Polski 2) English e) exit

Wybieramy język z którego chcemy skorzystać wpisując odpowiednią liczbę lub wychodzimy z programu przy pomocy litery e. Po wybraniu języka (ja wybrałem Polski czyli opcja 1) powinniśmy zobaczyć:

Aby móc zmienić adres mac interfejsu musisz uruchomić program z uprawnieniami root, lub program za pierwszym uruchomieniem nie zadziała. Lista dostępnych interfejsów sieciowych: 1) eth0: 64:36:01:85:10:43 2) wlan0: 64:36:01:85:10:44 e) exit

Posiadam kartę sieciową która występuje pod interfejsem sieciowym eth0 oraz adapter sieciowy który występuje pod interfejsem wlan0. Wybieramy interfejs któremu chcemy zmienić adres MAC. Następnie pojawi się poniższa informacja:

Dokonujemy zmiany w interfejsie sieciowym: interface: wlan0 mac: 64:36:01:85:10:44 Wybierz jak chcesz zmienić adres mac danego interfejsu sieciowego: 1) Generowanie randomowowego zestawu liczb 2) Wpisz sam e) exit

Pierwsza z dostępnych opcji automatycznie generuje zestaw liczb dla naszego interfejsu sieciowego. Po wybraniu jej jeżeli wszystko poszło po naszej myśli zostaniemy poproszeni o hasło do konta i adres zostanie zmieniony.

Druga opcja pozwala na własnoręczne wpisanie adresu mac. Jeżeli zdecydowałeś się na tę opcję powinieneś zobaczyć komunikat:

Podaj 12 liczb, dwukropek zostanie dodany automatycznie:

Wpisujemy dwanaście liczb bez żadnych znaków czy też dwukropków np. 001122334455. Jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy otrzymamy odpowiedź:

-> 001122334455 Ręcznie wpisany przez Ciebie adres to: 00:11:22:33:44:55 Udało się zmienić adres mac

Sprawdźmy teraz czy wszystko jest tak jak chcieliśmy wpisując polecenie ifconfig wlan0 (lub nazwę interfejsu któremu zmieniałeś adres). Wynik powinien być zbliżony do poniższego:

wlan0: flags=4099 mtu 2312 ether 00:11:22:33:44:55 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Jak widać powyżej ether został właściwie zmieniony.

Drobna uwaga, może się zdarzyć sytuacja, że otrzymamy błąd informujący nas o braku możliwości zmiany adresu MAC. Przyznam, że taka sytuacja ma miejsce zarówno przy wykorzystaniu sposobu wbudowanego jak i również programu ChangeMyMac. Najprawdopodobniej ma to związek z uprawnieniami administracyjnymi dlatego jeżeli taki problem wystąpi u Ciebie wyłącz konsolę i uruchom ją ponownie lub spróbuj uruchomić program z uprawnieniami administracyjnymi.

3.2.2. Drugi sposób uruchomienia ChangeMyMac

Drugi sposób polega na uruchomieniu programu w konsoli przy wykorzystaniu dostępnych opcji. Jest to trochę szybsze rozwiązanie niż poprzednie szczególnie jak umiejętnie potrafimy korzystać ze strzałek klawiatury. Polecenie wygląda następująco:

python3 change_my_mac.py -i wlan0 -m 444433221166 [sudo] password for kali: The mac address has been changed

Sprawdzamy czy zmiany zostały wprowadzone:

ifconfig wlan0 wlan0: flags=4099 mtu 2312 ether 44:44:33:22:11:66 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Jak widać adres MAC został zmieniony na taki jaki wpisaliśmy.

Pamiętajmy, że adres wprowadzamy bez dwukropka.

Zapoznajmy się z dostępnymi opcjami programu:

-i - wpisujemy nazwę interfejsu sieciowego jakiemu chcemy zmienić adres;

-m - wpisujemy adres MAC jaki chcemy ustawić wybranemu interfejsowi sieciowemu;

--help - jest to ostatnia z dostępnych opcji która wyświetla instrukcję co do wyżej wymienionych opcji;

Podsumowanie

Zmiana adresu mac nie powinna stanowić dla Ciebie żadnego wyzwania. Możesz korzystać ze sposobu poznanego w poprzednim rozdziale, możesz skorzystać z ChangeMyMac lub też jeżeli znasz jakiś język programowania możesz napisać swój własny. Której opcji byś nie wybrał ważny jest efekt końcowy, czyli zmiana adresu mac.

<- Poprzedni rodział -- Następny rozdział ->

Strona stosuje pliki cookies w celu profilowania, oraz analizuje statystykę ruchu. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności i wyrażenie zgody na podejmowane działania. W przypadku braku zgody i pozostaniu na niej strona może nie działać właściwie.

Akceptuję warunki zawarte w Polityce Prywatności

Nie akceptuję warunków i chcę opuścić stronę